Paweł Hull

Magister wychowania fizycznego, instruktor pływania, posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu oraz z innymi zaburzeniami. Posiada bogate doświadczenia pracy jako nauczyciel w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej. W Wielkiej Brytanii przez wiele lat uprawiał triathlon oraz brał udział w licznych zawodach pływackich.