Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Klubu  Just Swim Beavers z dnia 17.08.2023 r. stawki członkowskie na sezon 2023/2024 ustalono w wysokości jak poniżej:

NAUKA PŁYWANIA I DOSKONALENIE PŁYWANIA (pływanie popołudniowe godz. 16:00-21:00)

Lokalizacja zajęć na krytej pływalni SP11:

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ WYSOKOŚĆ SKŁADKI
1x w tygodniu 45 min 150,00 zł za miesiąc
2x w tygodniu 45 min 270,00 zł za miesiąc

Lokalizacja zajęć na krytej pływalni KANS:

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ WYSOKOŚĆ SKŁADKI
1x w tygodniu 60 min 190,00 zł za miesiąc
2x w tygodniu 60 min 340,00 zł za miesiąc
3x w tygodniu 60 min 450,00 zł za miesiąc
5x w tygodniu 60 min 650,00 zł za miesiąc

GRUPY SPORTOWE I MASTERS (pływanie ranne godz. 6:00-7:30)

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ WYSOKOŚĆ SKŁADKI
2x w tygodniu 90 min 450,00 zł za miesiąc
3x w tygodniu 90 min 500,00 zł za miesiąc
5x w tygodniu 90 min 550,00 zł za miesiąc

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK:

 1. Składki członkowskie obowiązują w roku szkolnym od września do czerwca włącznie.
 2. Składki członkowskie są stałe i niezależne od długości miesiąca.
 3. Treningi odbywają się od 4 września 2023 r. do 21 czerwca 2024 r. włącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem poniższych terminów:
  – 1 listopada 2023 r.
  – 22 grudnia 2023 r. – 2 stycznia 2024 r. – dotyczy lokalizacji SP11
  – 25-26 grudnia 2023 r. – dotyczy lokalizacji KANS
  – 1 stycznia 2024 r.
  – 15-28 stycznia 2024 r.
  – 1 kwietnia 2024 r.
  – 1-3 maja 2024 r.
  – 30-31 maja 2024 r.
 4. Składka Do pierwszej składki członkowskiej należy doliczyć kwotę 30,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie ubezpieczenia NNW członków klubu.
 5. Składka członkowska jest płatna z góry za dany miesiąc kalendarzowy i należy ją uiścić do 10-go dnia danego miesiąca na konto klubu ? 44 1140 2091 0000 2918 4700 1005, z zaznaczeniem ?składka za miesiąc ??? ? imię i nazwisko członka stowarzyszenia?.
 6. W przypadku nie uregulowania składek za okres 2 m-c Klub zastrzega sobie prawo do skreślenia członka.
 7. W przypadku zajęć, które nie odbyły się z winy Klubu lub z powodu zamknięcia basenu (np. awarii), będzie podana informacja w jaki sposób zostanie uregulowana ta sprawa.
 8. Składki za miesiące maj i czerwiec należy uiścić łącznie do dnia 10 maja 2024 r.
 9. W przypadku braku wpłaty składki czerwcowej do 10 maja 2024 r. przyjmuje się, że członek klubu nie będzie uczęszczał na zajęcia w czerwcu.
 10. Dla członków klubu opłacających składki za kwartał z góry obowiązuje rabat 5%, za pół roku z góry 10%, za rok z góry 15%.
 11. Przychody ze składek wpłacanych przez członków Klubu są przeznaczane na pokrycie kosztów działalności statutowej klubu.
 12. Klub zastrzega sobie prawo zmiany składek w przypadku wprowadzenia zmian w użytkowaniu krytych pływalni w związku z pandemią koronawirusa.
 13. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Klubu.