Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Klubu Sportowego Just Swim Jelenia Góra z dnia 19.07.2022 r. stawki członkowskie na sezon 2022/2023 ustalono w wysokości jak poniżej:

NAUKA PŁYWANIA IDOSKONALENIE PŁYWANIA (pływanie popołudniowe godz. 16:00-21:00)

CZAS TRWANIA ZAJĘĆWYSOKOŚĆ SKŁADKI
1x w tygodniu 60 min190,00 zł za miesiąc
2x w tygodniu 60 min340,00 zł za miesiąc
3x w tygodniu 60 min450,00 zł za miesiąc
5x w tygodniu 60 min650,00 zł za miesiąc

GRUPY SPORTOWE I MASTERS (pływanie ranne godz. 6:00-7:30)

CZAS TRWANIA ZAJĘĆWYSOKOŚĆ SKŁADKI
2x w tygodniu 90 min450,00 zł za miesiąc
3x w tygodniu 90 min500,00 zł za miesiąc
5x w tygodniu 90 min550,00 zł za miesiąc

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK:

 1. Składki członkowskie obowiązują w roku szkolnym od września do czerwca włącznie.
 2. Składki członkowskie są stałe i niezależne od długości miesiąca.
 3. Treningi odbywają się od 5 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r. włącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem poniższych terminów:- 1 listopada 2022 r.
  – 11 listopada 2022 r.
  – 26 grudnia 2022 r.
  – 6 stycznia 2023 r.
  – 13-24 lutego 2023 r.
  – 10 kwietnia 2023 r.
  – 1-3 maja 2023 r.
  – 8-9 czerwca 2023 r.
 4. Składka Do pierwszej składki członkowskiej należy doliczyć kwotę 30,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie ubezpieczenia NNW członków klubu.
 5. Składka członkowska jest płatna z góry za dany miesiąc kalendarzowy i należy ją uiścić do 10-go dnia danego miesiąca na konto klubu – 44 1140 2091 0000 2918 4700 1005, z zaznaczeniem „składka za miesiąc ……… – imię i nazwisko członka stowarzyszenia”.
 6. W przypadku nie uregulowania składek za okres 2 m-c Klub zastrzega sobie prawo do skreślenia członka.
 7. W przypadku zajęć, które nie odbyły się z winy Klubu lub z powodu zamknięcia basenu (np. awarii), będzie podana informacja w jaki sposób zostanie uregulowana ta sprawa.
 8. Składki za miesiące maj i czerwiec należy uiścić łącznie do dnia 10 maja 2023 r.
 9. W przypadku braku wpłaty składki czerwcowej do 10 maja 2023r. przyjmuje się, że członek klubu nie będzie uczęszczał na zajęcia w czerwcu.
 10. Dla członków klubu opłacających składki za kwartał z góry obowiązuje rabat 5%, za pół roku z góry 10%, za rok z góry 15%.
 11. Przychody ze składek wpłacanych przez członków Klubu są przeznaczane na pokrycie kosztów działalności statutowej klubu.
 12. Klub zastrzega sobie prawo zmiany składek w przypadku wprowadzenia zmian w użytkowaniu krytych pływalni w związku z pandemią koronawirusa.
 13. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Klubu.