Nauka pływania to pierwszy, podstawowy, a zarazem najważniejszy krok do zdobycia umiejętności pływackich przez najmłodszych. Dlatego też ten etap darzymy szczególną troską. Wiemy, że adaptacja do warunków wodnych ma kluczowe znaczenie przy nabywaniu umiejętności pływackich i wymaga cierpliwości, uwagi oraz reagowania na potrzeby i możliwości dzieci.

Oswojenie ciała do nowego środowiska odbywa się podczas zajęć w formie ciągu następujących po sobie ćwiczeń, dobranych przez naszą kadrę trenerską na podstawie ich wiedzy, umiejętności oraz wieloletniego doświadczenia. To swoboda ruchu oraz nabyte podczas oswajania z wodą poczucie bezpieczeństwa pozwalają na naukę wszystkich stylów pływackich, skoków startowych, nawrotów, podstaw nurkowania i ratownictwa.

Nauka pływania w Just Swim Beavers to pewność, że kadra instruktorów i trenerów dostosowuje naukę pływania do:

 • poziomu umiejętności dziecka,
 • wieku dziecka,
 • sprawności psychofizycznej dziecka.

Celem nauki pływania dla naszej kadry jest:

 • oswojenie najmłodszych pływaków ze środowiskiem wodnym, przezwyciężanie lęku przed wodą oraz przed głęboką wodą,
 • nauka zasad bezpiecznego przebywania w wodzie i nad wodą,
 • nauka dyscypliny, systematyczności, sumienności oraz zasad fair play,
 • rozwój fizyczny dzieci,
 • korygowanie dziecięcych wad postawy,
 • poprawa poziomu wydolności fizycznej i zwiększenie siły mięśniowej,
 • podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu,
 • podwyższanie możliwości aerobowych organizmu,
 • kształtowanie siły, szybkości i wytrzymałości.

Po zakończeniu etapu nauki pływania uczniowie, oprócz technik pływania, potrafią:

 • wykonywać ćwiczenia wypornościowe,
 • leżeć w pozycji na piersiach i na plecach z pomocą i bez pomocy,
 • wykonywać poślizgi w pozycji przodem i tyłem,
 • wykonywać ćwiczenia oddechowe i napędowe,
 • wykonywać skoki elementarne, skoki startowe, start do pływania na grzbiecie.

Nauka pływania odbywa się w wielu grupach w zależności od poziomu zaawansowania umiejętności dzieci.

Na naukę pływania przyjmowane są dzieci w wieku od 5 lat.

Zapisy i szczegółowe informacje: e-mail: klub@beaversi.pl lub tel.: 690 090 977