Informacja o wysokości składek członkowskich w sezonie 2023/2024:

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ WYSOKOŚĆ SKŁADKI
1x w tygodniu 90 min 90,00 zł za miesiąc
2x w tygodniu 90 min 160,00 zł za miesiąc
3x w tygodniu 90 min 220,00 zł za miesiąc

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK:

 1. Składki członkowskie obowiązują w roku szkolnym od października do czerwca włącznie.
 2. Składki członkowskie są stałe i niezależne od długości miesiąca.
 3. Treningi odbywają się od 2 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. włącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem poniższych terminów:
  – 1 listopada 2023 r.
  – 25-26 grudnia 2023 r.
  – 1 stycznia 2024 r.
  – 15-28 stycznia 2024 r.
  – 1 kwietnia 2024 r.
  – 27 kwietnia -5 maja 2024 r.
  – 30-31 maja 2024 r.
 4. Do pierwszej składki członkowskiej należy doliczyć kwotę 30,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie ubezpieczenia NNW członków klubu.
 5. Składka członkowska jest płatna z góry za dany miesiąc kalendarzowy i należy ją uiścić do 10-go dnia danego miesiąca na konto klubu: 04 1090 2398 0000 0001 5745 3111, z zaznaczeniem: „składka za miesiąc ……, imię i nazwisko członka stowarzyszenia”.
 6. W przypadku nie uregulowania składek za okres 2 m-c Klub zastrzega sobie prawo do skreślenia członka.
 7. W przypadku zajęć, które nie odbyły się z winy Klubu lub z powodu niedostępności sali, będzie podana informacja w jaki sposób zostanie uregulowana ta sprawa.
 8. Składki za miesiące maj i czerwiec należy uiścić łącznie do dnia 10 maja 2024 r.
 9. W przypadku braku wpłaty składki czerwcowej do 10 maja 2024 r. przyjmuje się, że członek klubu nie będzie uczęszczał na zajęcia w czerwcu.
 10. Dla członków klubu opłacających składki za kwartał z góry obowiązuje rabat 5%, za pół roku z góry 10%, za rok z góry 15%.
 11. Dla rodzin z dziećmi tj. 2+1, 2+2 itd., stosuje się obniżenie o całą składkę członkowską za osobę.
 12. Przychody ze składek wpłacanych przez członków Klubu są przeznaczane na pokrycie kosztów działalności statutowej klubu.

W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Klubu.