STARFISH ? grupa początkująca

  1. Brak jakichkolwiek umiejętności samodzielnego poruszania się w środowisku wodnym, lęk przed zanurzeniem w wodzie, brak wydechu do wody.
  2. Dziecko powinno posiadać umiejętności zachowania w grupie rówieśników oraz samodzielnego (kontrolowania) załatwiania potrzeb fizjologicznych.
  1. Brak jakichkolwiek umiejętności samodzielnego poruszania się w środowisku wodnym, lęk przed zanurzeniem w wodzie, brak wydechu do wody.
  2. Dziecko powinno posiadać umiejętności zachowania w grupie rówieśników oraz samodzielnego (kontrolowania) załatwiania potrzeb fizjologicznych.