W roku szkolnym 2021/2022 nabór do klas sportowych został wstrzymany.

Klasy sportowe o profilu pływackim prowadzone w Szkole Podstawowej nr 11 im. F. Chopina powstały jako odpowiedz na potrzeby i talent małych jeleniogórzan. Ideą powstania klas sportowych o profilu pływackim było stworzenie możliwości rozwijania talentów pływackich dzieci w zgodzie z nauką szkolną. Idea ta realizowana była jako wspólny projekt sektora organizacji non-profit (Klub Pływacki Just Swim Jelenia Góra) oraz instytucji samorządowych (Wydział Edukacji i Sportu UM w Jeleniej Górze). Od 2010 roku Klub Sportowy Just Swim Jelenia Góra prowadził zajęcia z nauki pływania i doskonalenia pływania dla dzieci począwszy od 5 roku życia. Zajęcia w klubie pozwalały nie tylko realizować pasję małych pływaków, szlifować ich talent ale propagowały zdrowy tryb życia oraz sport jako formę aktywności dzieci. Z drugiej zaś strony już od kilku lat uczniowie jeleniogórskich przedszkoli, a następnie szkół biorą udział w powszechnym programie nauki pływania. Wśród dzieci, rodziców i nauczycieli program cieszył się dużym poparciem, ale możliwość uczestniczenia w zajęciach pływackich dobiegała końca wraz z ukończeniem III klasy szkoły podstawowej. Zważywszy na te dwa aspekty powstanie klas sportowych o profilu pływackim było naturalną odpowiedzią na tak dynamicznie i kompleksowo rozwijane zajęcia pływackie.